Base

Name

Jason Nathanson

Twitter

@ABCNewsJason

Biography

Jason Nathanson is the west coast Entertainment Correspondent for ABC News Radio.

Primary Outlet

ABC News Radio