Base

Name

Guy Farris

Primary Outlet

Formerly KXTV Sacramento